bvop Közadatkereső

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Székhely: 1054 Budapest,
Steindl I. u. 8.

Regisztrációs űrlap

Tisztelt Érdeklődő!

Az Állami Partner honlapon a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet szerint Kedvezményezettek nyújthatnak be ellátási igényt.

Amennyiben Ön magánszemély, vagy nem alanya a fent hivatkozott rendeleteknek, kérjük, hogy közvetlenül a gazdasági társaságaink honlapján regisztráljon. Bővebb információ a Kapcsolat menüpont alatt található.

Regisztrációhoz valamennyi mező kitöltése kötelező

Személyes információk

Cégadatok

Kapcsolattartási információk

Jelszavak

Adatvédelelmmel kapcsolatos megjegyzések:

 A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BvOP) mint a www.allamipartner.hu tulajdonosa számára nagyon fontos az oldal látogatóinak, regisztrált felhasználóinak illetve partnereink adatbiztonsága. A BvOP mint adatkezelő kijelenti, hogy a weboldal szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre.

A BvOP a tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez használja fel. A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

BvOP a regisztrált felhasználók kifejezett hozzájárulása nélkül nem továbbítja az oldal látogatóinak, regisztrált felhasználóinak illetve partnereink személyes adatait a büntetés-végrehajtási szervezeten kívül álló más adatkezelő számára.

Az allamipartner.hu felhasználói adatbázis

A regisztrációs adatbázisban az allamipartner.hu a felhasználó által megadott e-mail címet, jelszavát, általa megadott nevet, intézménynevet, címet, telefonszámot és a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét tárolja. Az allamipartner.hu a felhasználó egyedi azonosítójának az e-mail címét tekinti.

A felhasználó által így megadott és az allamipartner.hu által kezelt adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez.

A megadott adatok többségének módosítását el lehet végezni a www.allamipartner.hu oldalon.

Az adatok esetleges törlését az adatkezelőtől lehet kérni. A törlést az adatkezelő 5 munkanapon belül teljesíti.

Az allamipartner.hua tagjai által nyújtott szolgáltatások minőségbiztosításának érdekében a felhasználói adatokat, azaz a felhasználó nevét, e-mail címét, a felhasználó által vásárolt termék adatait, vásárlás dátumát e minőségbiztosítás rendszer működtetése, azaz a termék vásárlásával, partner értékelésével kapcsolatos visszajelzés érdekében kezeli.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név:

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Cím:

1054 Budapest, Steindl I. u. 8.

E-mail:

bvop-ellatas@bv.gov.hu

Jogorvoslati lehetőségek

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az allamipartner.hu költségtérítést állapít meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságelrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az adatkezelő az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Adatkezelést érintő panasszal bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:

1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon:

+36 (1) 391-1400

Telefax:

+36 (1) 391-1410

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu